Paluu tulevaisuuteen – yliopisto vuonna 2030

  • Jarkko Tirronen
Avainsanat: yliopistot, yhteiskuntakehitys, muutos, systeemiajattelu, vuorovaikutus

Abstrakti

Yliopistoja ei ole perustettu siksi, että tiede kehittyisi, vaan siksi, että tieteen kehitys auttaa yhteiskuntaa ja maailmaa kehittymään. Ne edistävät myös maan sisäistä yhteenkuuluvuutta ja ehkäisevät yhteiskunnan eriarvoistumista. Käsitys yliopiston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on 2020-luvulla kenties tärkeämpää kuin koskaan aiemmin länsimaisen yliopiston lähes 1000-vuotisessa historiassa. Siinä keskeistä on arvioida kahta asiaa. Sitä, miten yliopisto auttaa yhteiskuntaa menestymään kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla ja sitä, miten luovan tieteellisen ajattelun edellytykset turvataan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 13, 2019
Viittaaminen
Tirronen, J. (2019). Paluu tulevaisuuteen – yliopisto vuonna 2030. Tieteessä Tapahtuu, 37(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/82812