Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen

Kirjoittajat

  • Ahti Lampinen

Avainsanat:

evoluutio, fysiikka, systeemiajattelu, minuus

Abstrakti

Yritän tässä kirjoituksessa osoittaa, että evoluutiossa yleisesti ymmärrettynä on kysymys kaiken kattavan riippuvuuden vähenemisestä sekä vähittäisestä erillisten ja toisistaan jossakin määrin riippumattomien systeemien ilmaantumisesta. Tämä koskee sekä fysikaalisen luonnon että erityisesti elollisen luonnon kehitystä. Jonkinlaisena huippuna tässä kehityksessä voi nähdä ihmisen minuuden syntymisen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 19, 2019

Viittaaminen

Lampinen, A. (2019). Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen. Tieteessä Tapahtuu, 37(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/85183