Ylirajainen Pohjois-Amerikan tutkimus

Kirjoittajat

  • Benita Heiskanen

Avainsanat:

tutkimusalat, tieteenalat, ylirajaisuus, transnationaalisuus, tieteidenvälisyys, Pohjois-Amerikan tutkimus

Abstrakti

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus sai tammikuussa 2019 ensimmäisen professuurinsa. Pohjois-Amerikan tutkimukselle on olennaista, että se ymmärretään tieteiden rajat ylittäväksi tutkimusalaksi. Tutkimusalana se eroaa perinteisistä tieteenaloista (engl. discipline). Alan maantieteellinen ja analyyttinen painopiste on ollut 2000-luvulla ylirajaisessa tutkimuksessa.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2019-09-19

Viittaaminen

Heiskanen, B. (2019). Ylirajainen Pohjois-Amerikan tutkimus. Tieteessä Tapahtuu, 37(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/85186