Yliopistojen toiminnan duaalisuus

Kirjoittajat

  • Vuokko Kohtamäki

Avainsanat:

yliopistot, johtaminen, rahoitus, duaalitalous, korkeakouluhallinto

Abstrakti

Yliopistojen johtamista on ryhdytty terävöittämään ja tehostamaan. Johtamista saatetaan kuitenkin uudistaa ajattelemalla yliopistojen olevan yhtenäisiä ja yhtenäisesti toimivia kokonaisuuksia. Yliopistoissa esiintyy runsaasti kompleksisuutta, joka ilmenee usealla eri tavalla ja eri yhteyksissä. Katsauksessani käsittelen yliopistojen duaalisuutta talouden ja henkilöstöresurssien näkökulmista. Molemmat ovat erittäin tärkeitä, kun yliopiston toimintoja ja johtamista kehitetään kokonaisuutena.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
syys 19, 2019

Viittaaminen

Kohtamäki, V. (2019). Yliopistojen toiminnan duaalisuus. Tieteessä Tapahtuu, 37(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/85187