Sata vuotta ”Pääomaa” suomeksi

Kirjoittajat

  • Jussi Silvonen

Avainsanat:

Jussi Silvonen, Karl Marx, Pääoma, Pääoman suomennos, Karl Kautsky, Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, Kansantaloudellinen yhdistys, Edward Gylling, O. W. Louhivuori, työväenliike, sosiaalireformistinen ajattelu

Abstrakti

Karl Marxin Pääoman ensimmäisen osan suomennos alkoi ilmestyä vihkosarjana vuoden 1913 aikana ja hanke saatiin päätökseen vuonna 1917. Suomalainen työväenpuolue perustettiin vuonna 1899 ja se omaksui sosialistisen ohjelman vuoden 1903 puoluekokouksessaan. Teoreettista traditiota puolueella ei ollut ja sivistyneistö puuttui lähes kokonaan sen riveistä. Kuinka tällaisessa tilanteessa oli mahdollista, että Pääoman kaltaisen teoksen suomennos alkoi ilmestyä vain kymmenen vuoden kuluttua sosialistisen liikkeen muodostumisesta?
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2013-09-25

Viittaaminen

Silvonen, J. (2013). Sata vuotta ”Pääomaa” suomeksi. Tieteessä tapahtuu, 31(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8641