Politiikan totuudet eivät ole tieteenfilosofiaa

Kirjoittajat

  • Paul-Erik Korvela
  • Johanna Vuorelma

Abstrakti

Ilkka Niiniluoto kysyi Tieteessä tapahtuu -lehdessä (2/2019), kuka hukkasi totuuden. Niiniluodon mukaan totuudenjälkeisen ajan ilmiön yhteys 1900-luvun lopun postmoderniin ajatteluun ei ole saanut tarpeeksi huomiota. Hän kehottaa filosofeja katsomaan peiliin, koska totuudenjälkeisen ajan ainekset löytyvät postmodernista filosofiasta (Niiniluoto 2019, 12). Väite postmodernismin ja totuudenjälkeisen ajan yhteyttä käsittelevän teesin vähästä huomiosta on yllättävä.

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2020-02-20

Viittaaminen

Korvela, P.-E., & Vuorelma, J. (2020). Politiikan totuudet eivät ole tieteenfilosofiaa. Tieteessä Tapahtuu, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/89804