Sanasta, käsitteestä ja totuudesta

Kirjoittajat

  • René Gothóni

Avainsanat:

hermeneutiikka, kieli ja kielet, sanat, merkitykset, käsitteet

Abstrakti

Miten sanat, käsitteet ja totuus ymmärretään filosofisessa hermeneutiikassa, joka ankkuroi tutkimuksensa kielen ja sanojen analysoimiseen? Sana ei ole vain merkki tai nimi. Se on paljon enemmän, mutta millä tavalla? Sitä pyrin tässä esseessäni
selventämään.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-06-11

Viittaaminen

Gothóni, R. (2020). Sanasta, käsitteestä ja totuudesta. Tieteessä tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95562