Sanasta, käsitteestä ja totuudesta

  • René Gothóni
Avainsanat: hermeneutiikka, kieli ja kielet, sanat, merkitykset, käsitteet

Abstrakti

Miten sanat, käsitteet ja totuus ymmärretään filosofisessa hermeneutiikassa, joka ankkuroi tutkimuksensa kielen ja sanojen analysoimiseen? Sana ei ole vain merkki tai nimi. Se on paljon enemmän, mutta millä tavalla? Sitä pyrin tässä esseessäni
selventämään.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 11, 2020
Viittaaminen
Gothóni, R. (2020). Sanasta, käsitteestä ja totuudesta. Tieteessä Tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95562