Saamelaisten kulttuuriperintöä koskevien arkistoaineistojen käytön eettiset ohjeet

Kirjoittajat

  • Iiris Kestilä

Avainsanat:

saamelaiset, alkuperäiskansat, kulttuuriperintö, arkistoaineistot, tutkimusetiikka, eettiset ohjeistukset

Abstrakti

Alkuperäiskansatutkimus ja sen eettiset ulottuvuudet ovat olleet keskustelun aiheena jo jonkin aikaa. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo esimerkiksi saamentutkimuksen eettisten ohjeiden työryhmän perustaminen vuonna 2018. Alkuperäiskansatutkimuksessa käytetään usein haastatteluaineistoja, jolloin tutkimukseen liittyvät eettiset haasteet nousevat erityisesti esiin, onhan elävän ihmisen kohtaaminen aina erityislaatuinen tilanne. Tässä kirjoituksessa lähestyn aihetta kuitenkin alkuperäiskansatutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneiden arkistoaineistojen näkökulmasta.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2020-06-11

Viittaaminen

Kestilä, I. (2020). Saamelaisten kulttuuriperintöä koskevien arkistoaineistojen käytön eettiset ohjeet. Tieteessä tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95567