Pitääkö olla huolissaan totuudesta?

  • Ilkka Niiniluoto

Abstrakti

Julkaisin Tieteessä tapahtuu -lehdessä 2/2019 kirjoituksen ”Kuka hukkasi totuuden?”, jossa peräänkuulutin postmodernilta filosofialta itsekritiikkiä totuuden käsitteen rapautumisesta (Niiniluoto, 2019). Sami Pihlström (2019) tarttuu tyylikkäästi tähän haasteeseen laajentaen sitä pragmatismin osalta, kun taas Antti Hautamäki (2019) tarjoaa omaa näkökulmarelativismiaan realismin sijaan. Minun puheenvuorostani riippumattoman, lähinnä ruotsalaiseen keskusteluun viittaavan mielenkiintoisen puolustuksen postmodernismille on esittänyt Nora Hämäläinen kirjassaan Är Trump postmodern? (2019). Paul Korvelan ja Johanna Vuorelman (2020) vastine, joka pohtii tieteenfilosofian ja politiikan eroavaisuutta, jättää minut edelleen huolestuneeksi totuuden kohtalosta totuudenjälkeisellä ajalla.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 11, 2020
Viittaaminen
Niiniluoto, I. (2020). Pitääkö olla huolissaan totuudesta?. Tieteessä Tapahtuu, 38(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/95576