Tieteen termipankki tiedeyhteisön työkaluna

Kirjoittajat

  • Johanna Enqvist
  • Kaarina Pitkänen-Heikkilä
  • Tiina Onikki-Rantajääskö

Avainsanat:

Tieteen termipankki, verkkopalvelut, terminologia, sanat, tiedonlähteet, joukkoistaminen

Abstrakti

Tieteen termipankki on vuonna 2012 avattu verkkopalvelu, joka rakentaa avointa ja jatkuvasti päivitettävää termitietokantaa tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Termipankin sisältöjen on tarkoitus karttua kaikkien maamme tutkimusalojen tutkijoiden voimin. Mukana on nyt arviolta noin kolmannes kaikista Suomessa harjoitettavista tieteenaloista. Termipankissa työskenteleville asiantuntijoille ja termipankin käyttäjille syksyllä 2019 suunnattujen kyselyjen perusteella termipankki on keskeneräisyydestään huolimatta vakiinnuttanut asemaansa tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden työkaluna sekä kaikkien kiinnostuneiden käytössä olevana tietolähteenä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-17

Viittaaminen

Enqvist, J., Pitkänen-Heikkilä, K., & Onikki-Rantajääskö, T. (2020). Tieteen termipankki tiedeyhteisön työkaluna. Tieteessä tapahtuu, 38(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/98121