Seutusuunnittelu ja seudullisuus pitkän aikavälin näkökulmana suomalaiseen lähiöön

Kirjoittajat

Avainsanat:

lähiöt, yhdyskuntasuunnittelu, seutusuunnittelu, instituutiot, historia

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee institutionaalisen muutoksen näkökulmasta suomalaisen lähiörakentamisen yhteyksiä seutusuunnitteluun ja seudulliseen näkökulmaan. Tarkastelun runkona ovat Riitta Hurmeen ja Johanna Hankosen tutkimukset suomalaisesta lähiöstä. Heidän seutusuunnittelua koskevat huomionsa liitetään osaksi institutionaalisen muutoksen kuvausta 1940-luvulta 1960-luvun loppuun. Ajatus seudullisuudesta vaikutti alun perin niihin lähiön muotoihin, jotka omaksuttiin Suomeen. Myöhemminkin seudullinen näkökulma vaikutti lähiörakentamiseen. Nämä yhteydet voidaan hahmottaa institutionaalisesta näkökulmasta. Tällä tavalla myös lähiörakentamisen muutokset voidaan ymmärtää paremmin kuin tarkastelemalla vain lähiöyksikön rakenteellisia piirteitä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-12

Viittaaminen

Norvasuo, M. (2024). Seutusuunnittelu ja seudullisuus pitkän aikavälin näkökulmana suomalaiseen lähiöön. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(4), 34–52. https://doi.org/10.33357/ys.131535