Kielenkäyttäjäprofiilit monikielisen työyhteisön tukena – tutkimuksellinen kehittämistyö kielentutkijan työkaluna

Language user profiles for multilingual work communities – research-based development as a tool for linguists

Kirjoittajat

Avainsanat:

tutkimuksellinen kehittäminen, kielenoppiminen, monikielinen työyhteisö

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten kielentutkijat voivat hyödyntää tutkimuksellista kehittämisprosessia vuorovaikutuskäytänteiden kehittämiseksi monikielisissä työyhteisöissä. Lisäksi esitellään sitä, miten tutkimustuloksia voidaan soveltaa käytännössä. Työntekijöiden haastattelujen ja hankkeessa Monikielistyvä työelämä tehdyn tutkimuksen perusteella on luotu kielenkäyttäjäprofiileja, jotka kuvaavat kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä asenteita monikielisyyttä kohtaan työpaikalla. Kielenkäyttäjäprofiilit ovat käytännöllinen ja havainnollinen tapa kuvata monikielisiin työyhteisöihin liittyviä ilmiöitä ja aikuisten kielenoppijoiden erilaisia haasteita ja tarpeita. Artikkelissa kuvataan tutkimuksellisen kehittämisprosessin työskentelymenetelmiä, esitellään prosessin tuloksena syntyneet kielenkäyttäjäprofiilit ja osoitetaan, miten niitä voidaan hyödyntää monikielisissä työyhteisöissä kielten oppimisen tukemiseen, vuorovaikutuskäytänteiden kehittämiseen ja työntekijöiden osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen.