Katsomuksellinen yleissivistys uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteissa

Avainsanat: elämänkatsomustieto, katsomuksellinen yleissivistys, katsomusaineet, opetussuunnitelma, perusopetus, uskonto

Abstrakti

Tutkimuksessa vastataan kysymykseen siitä, millaista katsomuksellista yleissivistystä eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus tarjoaa sekä millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä niiden välillä on. Tutkimusaineistona on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (vuodelta 2014) viiden eri uskonto-oppiaineen sekä elämänkatsomustiedon sisältöalueet, jotka analysoidaan aineistolähtöisesti. Vastaavaa vertailevaa tutkimusta oppiaineiden sisällöistä ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen päätulokset osoittavat, että opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä on tunnistettavissa yhteisesti jaettuja näkökulmia mutta myös selviä eroja. Keskeisin jännitteinen kysymys liittyy siihen, miten katsomusaineisiin sisäänrakennettu olettama lapsen omasta taustatraditiosta ja katsomusten keskinäinen erilaisuus vaikuttavat tavoiteltavaan yleissivistykseen. Kysymys liittyy yksittäisiä oppiainesisältöjä laajempaan kysymykseen siitä, millä perustein ja kenen näkökulmista katsomuksellisen yleissivistyksen kriteerit julkisessa koululaitoksessa tulisi määritellä.

 

Comprehensive general knowledge and literacy of religions and worldviews in national core curricula (2014) of religious education and secular ethics education in Finnish basic education

Abstract

In the Finnish context, the teaching and learning of religions and worldviews are carried out mainly in the disciplines of religious education or secular ethics education. However, even though these school subjects are parallel to each other, previous studies have not focused on investigating how and in what ways these two school subjects are both similar and different in their approaches to providing the students with comprehensive general knowledge and literacy about religions and worldviews. For filling this gap in knowledge, this study analyses the curricular content areas of five different religious education curricula and the secular ethics curriculum with thematic content analysis. The findings of this study are relevant for developing the role that religious and secular ethics education has within Finnish basic education.

Keywords: secular ethics education, comprehensive general knowledge and literacy of religions and worldviews, worldview education, curriculum, basic education, religious education

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 14, 2019
Viittaaminen
Koirikivi, P., Poulter, S., Salmenkivi, E., & Kallioniemi, A. (2019). Katsomuksellinen yleissivistys uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteissa . Ainedidaktiikka, 3(2), 47-68. https://doi.org/10.23988/ad.78078