Monilukutaitoa oppikirjan äärellä

Miten alakoulun oppilaat monilukevat ympäristöopin oppikirja-aukeamaa?

  • Pinja Herttovuo Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Sara Routarinne Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
Avainsanat: monilukutaito, multimodaalisuus, oppikirja, lukustrategia, ympäristöoppi, peruskoulu

Abstrakti

Ympäristöopissa kuvilla voidaan esittää sisältöjä, jotka eivät näyttäydy arkikokemukselle. Artikkelissa tarkastellaan monilukutaitoa peruskoulun ympäristöopin oppikirja-aukeaman äärellä verbaalisen ja visuaalisen modaliteetin työnjakoon fokusoiden. Peruskoulun toisen ja viidennen luokan oppilailta (N = 20) kysyttiin oppimateriaaliaukeaman avulla heidän silmäily- ja lukustrategioitaan. Tulokset osoittavat, että toisluokkalaisten silmäilyreitit ovat yhdenmukaisempia kuin viidesluokkalaisten. Useimmat oppilaat silmäilevät oppimateriaalia kuvavetoisesti, mutta kuvilla ei ole yhtä keskeistä roolia lukemisstrategioita kuvattaessa. Viidesluokkalaisten vastauksissa on havaittavissa enemmän tekstilajiin ja tekstin rakenteeseen liittyvistä kielennyksiä kuin kannanottoja kuvien tehtäviin. Oppilaat mielsivät tärkeimmän tiedon löytyvän sanallisesta tekstistä eivätkä he yhdistäneet kuvaa ja sanaa. Tulokset viittaavat tarpeeseen kehittää tietoisesti eri modaliteettien yhteen lukemisen strategioita.

Multiliteracy when reading a school textbook: How do primary school pupils read the many modes in environmental studies textbook pages?

Abstract

This article approaches multiliteracies in primary school environmental studies (science), focusing on the interaction between verbal and visual modalities. Primary school pupils, year 2 (8-year-olds) and 5 (11-year-olds) (N = 20), were asked to demonstrate and explain their scanning and reading paths while multireading environmental studies textbooks. The majority of students browsed the actual material with an image-driven style while images did not play a central role when explaining reading patterns. The students thought that the most important information was found in the verbal text and did not combine the image with the written word. The results suggest a need to develop explicit instructional strategies for multiliteracies to enhance multimodal combining in making sense of texts.

Keywords: Multiliteracy, multimodality, textbook, environmental studies, science, primary school

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 20, 2020
Viittaaminen
Herttovuo, P., & Routarinne, S. (2020). Monilukutaitoa oppikirjan äärellä: Miten alakoulun oppilaat monilukevat ympäristöopin oppikirja-aukeamaa?. Ainedidaktiikka, 4(1), 99-121. https://doi.org/10.23988/ad.82720