Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun

Kirjoittajat

Avainsanat:

tiedekasvatus, kestävyyskasvatus, tulevaisuusajattelu, toimijuus

Abstrakti

Globaalit ympäristö- ja kestävyyskriisit muuttavat luonnontiedekasvatuksen tavoitteita, didaktiikkaa ja tutkimusta. Luonnontieteellisen lukutaidon (engl. scientific literacy) merkitys kytketään yhä useammin transformatiiviseen kestävyyskasvatukseen. Siinä ei riitä, että koulussa opitaan luonnontieteen sisältötietoa tai sen käyttämistä arjessa, vaan luonnontiedekasvatuksen pitää lisäksi tukea vastuullista toimijuutta ja arvopohjaista muutosta sekä yksilöissä että yhteiskunnassa. Artikkelissa argumentoidaan, että tulevaisuudentutkimuksen ajattelutapoja hyödyntämällä on mahdollista tukea vaihtoehtojen ja vaikutusmahdollisuuksien näkemistä ja niihin tarttumista. Luonnontieteiden opetus tarjoaa hyvän alustan skenaarioajattelulle, tulevaisuuden epävarmuuden kohtaamiselle ja uudistavan toimijuusorientaation rakentamiselle. Ehdotuksia konkretisoidaan esittelemällä I SEE -projektissa kehitettyä tulevaisuusorientoitunutta luonnontiedeopetusta. Lopuksi pohditaan ehdotusten ajankohtaista merkitystä kestävyysongelmien ja COVID19-pandemiankin aikoina.

 

Changing Goals of Science Education: From Scientific Literacy to Education for Sustainable Development, Agency, and Futures thinking

Abstract

Global sustainability crises are changing the aims, pedagogies and research in science education. The field is increasingly oriented towards transformative education for sustainable development. School science should now support responsible agency and value-based transformation. This article argues that the thinking in the field of Futures Studies can help students to see alternative futures and take action. Science education provides excellent opportunities for scenario building activities, addressing the uncertainty, and shaping transformative agentic orientations. Future-oriented activities developed in the I SEE project are presented as an example. The suggestions are discussed with relation to the topical sustainability crises and the COVID19 pandemic.

Keywords: science education, education for sustainable development, futures thinking, agency

Viittaaminen

Laherto, A. (2020). Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun. Ainedidaktiikka, 4(3), 41–63. https://doi.org/10.23988/ad.91998