Olenko yrittäjämäinen? – Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen

  • Anna-Greta Nyström
  • Charlotta Wendelin
Avainsanat: yliopisto, yrittäjyysosaaminen, osaamisen tunnistaminen, metakognitio, sensemaking, järkeistäminen

Abstrakti

Opiskelijat yhdistävät yrittäjyyden ja yrittäjyysosaamisen usein yrityksen perustamiseen, eivätkä niinkään yrittäjämäiseen toimintaan laajemmin. Oman yrittäjyysosaamisen sanoittaminen koetaan usein haasteelliseksi, koska suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole oman osaamisensa tunnistamiseen tarvittavia metakognitiivisia taitoja. Tutkimuksessa selvitetään, miten korkeakouluopiskelijat hahmottavat yrittäjyyttä ja siihen liittyvää osaamista. Tutkimusaineisto koostuu fokusryhmähaastatteluista kolmannen vuoden kauppatieteen opiskelijoiden kanssa. Aineiston perusteella on tunnistettu kolme lähestymistapaa yrittäjyysosaamiseen, joiden avulla opiskelijan oman yrittäjyysosaamisen hahmottamista ja osaamisen kertymistä pystytään paremmin ymmärtämään. Tämä antaa tietoa opintoja ohjaavalle henkilökunnalle niin opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen kehittymisestä kuin tavasta kommunikoida heidän kanssaan yrittäjyysosaamisen opinnollistamiseen liittyen. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että korkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea yrittäjyysosaamisen sanoittamisessa ja tietoa yrittäjyyden opinnollistamisesta sekä yrittäjyydestä uravaihtoehtona.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Tiedeartikkelit
Julkaistu
tammi 5, 2021
Viittaaminen
Nyström, A.-G., & Wendelin, C. (2021). Olenko yrittäjämäinen? – Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(4), 42-56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/101406