Hankkeista käytännöksi – onko tuotteistamisesta tukea?

Kirjoittajat

  • Leena Vainio
  • Marja Toivonen

Avainsanat:

TVT-taidot, oppiminen, digitaaliset toimintamallit, tuotteistaminen

Abstrakti

Tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppiminen ja digitaalisten toimintamallien kehittäminen on perustunut pääasiassa erilaisiin hankkeisiin. Viime aikoina on suosittu entistä enemmän verkostohankkeita, koska on huomattu, että verkostojen välityksellä niiden tulokset paremmin leviävät. Mutta edelleenkin merkittävä osa osaamisesta on hiljaisen tiedon muodossa yksittäisillä hankkeisiin osallistuneilla henkilöillä. Kun erillisresurssit hankkeen päättymisen jälkeen loppuvat, on olemassa vaara, ettei muutoksia tapahdukaan jokapäiväisessä työssä. Keskeinen haaste on, miten hankkeiden tulokset saadaan juurrutettua arkityöhön ja levitettyä organisaatioista toiseen, niin ettei pyörää keksitä aina uudelleen. Tässä artikkelissa kuvataan Avoimissa oppimisympäristössä aktiiviseksi kansalaiseksi - kehittämisohjelman muutaman hankkeen kautta, miten tuotteistamisen avulla on tehty hanketuloksia paremmin näkyväksi hankkeen päätyttyä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-03-01

Viittaaminen

Vainio, L., & Toivonen, M. (2022). Hankkeista käytännöksi – onko tuotteistamisesta tukea?. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 15(3), 29–39. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/113928