Valintakriteerien ydin ja opettajankouluttajien väliset erot luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnassa

Kirjoittajat

  • Ville Mankki Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
  • Pekka Räihä Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Avainsanat:

luokanopettajakoulutus, opiskelijavalinnat, valintakriteerit, opettajankouluttajat, faktorianalyysi, primary school teacher education, student selection, teacher educators, selection criteria, factor analysis

Abstrakti

Tutkimuksessamme tarkastelimme luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintakriteereitä. Toteutimme tutkimuksen kyselytutkimuksena, johon osallistui 92 soveltuvuuskoearvioitsijana toiminutta opettajankouluttajaa seitsemästä eri opettajakoulutusyksiköstä. Eksploratiivisen faktorianalyysin tuloksena tiivistyi viisi valintakriteerifaktoria: 1) adaptiivisuus, 2) assertiivisuus, 3) aktivismi, 4) sitoutuneisuus sekä 5) orientaatio. Faktorien keskiarvomuuttujien vertailun perusteella opettajankouluttajat pyrkivät edistämään henkilökohtaisen kehittymisprosessin sekä kompleksisten ammatillisten vaatimusten hallintaan kykenevien hakijoiden valikoitumista opettajankoulutukseen. Vaikka sekä opettajankoulutusyksiköiden välillä että niiden sisällä havaitut valintakriteerierot osoittavat soveltuvuuskokeen kehittämistarpeen, puoltavat tuloksemme kuitenkin sen säilyttämistä osana luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintoja.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2019-03-01

Viittaaminen

Mankki, V., & Räihä, P. (2019). Valintakriteerien ydin ja opettajankouluttajien väliset erot luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 47–63. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84462