Ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen työelämärelevanssi muuttuvassa maailmassa

Kirjoittajat

  • Paula Kilpeläinen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  • Juha Vettenniemi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Avainsanat:

ammatillinen koulutus, ammatillinen osaaminen, yleiset työelämävalmiudet, polarisaatio

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen kykyä tuottaa ammatillista osaamista ja sen osana erityisesti yleisiä työelämävalmiuksia. Lisäksi artikkelissa tuodaan esille, mitkä tekijät koulutuksessa edistävät ja estävät näiden valmiuksien kehittymistä ja mikä merkitys yleisillä työelämävalmiuksilla on työllistymisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Artikkelin sisältö perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuosina 2007–2016 toteuttamien oppimistulosarviointien synteesiin sekä meneillään olevan Yrittämään oppii yrittämällä -arvioinnin tuottamaan tietoon. Näyttöjen arvosanojen mukaan ammatillinen koulutus tuottaa hyvää osaamista, sillä selvä enemmistö (93 %) opiskelijoista sai näytön arvosanaksi vähintään hyvän. Yrittämään oppii yrittämällä -arvioinnin mukaan osalla opiskelijoista yleisten työelämävalmiuksien koettiin olevan niin korkealla tasolla, että heidät halutaan töihin jo opintojen aikana, ja osalla opiskelijoista niin heikolla tasolla, ettei niillä pysty saamaan työpaikkaa, saati menestymään työelämässä. Yleisten työelämävalmiuksien oppimisessa on tärkeää kannustaa opiskelijoita tekemään töitä ja yrittämään parhaansa. Ammatillisessa koulutuksessa tämä toteutuu pääasiassa hyvin, mutta toimintakulttuurissa on myös piirteitä, jotka voivat estää yleisten työelämävalmiuksien oppimista.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2019-01-15

Viittaaminen

Kilpeläinen P., & Vettenniemi, J. (2019). Ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen työelämärelevanssi muuttuvassa maailmassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), 66–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84525