Julkaisutoiminnan vaikuttavuus

Kirjoittajat

  • Ilkka Väänänen Lahden ammattikorkeakoulu
  • Mervi Friman Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

ammattikorkeakoulu, TKI, julkaisutoiminta, vaikuttavuus

Abstrakti

Julkaisutoiminnassa yhdistyvät TKI-toiminnan tulosten julkaisemisen lisäksi muutkin vaikuttavuuden reitit, kuten osaavat ihmiset, yhdessä tekeminen sekä vuorovaikutus ja verkostoituminen. Tässä katsausartikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen yhteisen UAS Journal open access -verkkolehden vaikuttavuutta. UAS Journal on ammattikorkeakoulujen strategista toimintaa. Se on kustannustietoista ja lisäarvoa tuottavaa sekä nopeaa, ketterää että yhteisöllistä kansallista ja kansainvälistä verkostotoimintaa. UAS Journal voidaan nähdä nykyisessä muodossaan toimivan erilaisen osaamisen ylläpitäjänä ja rakentajana. UAS Journal on yksi ammattikorkeakoululähtöisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähteistä alan ammattilaisyleisölle. Lehti tekee osaltaan näkyväksi monipuolisen ”ison kuvan” ammattikorkeakoulujen vahvasta osaamisesta ja tärkeästä roolista suomalaisessa soveltavassa tutkimustoiminnassa sekä käytännönläheisessä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Sen toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön laajoihin työelämäyhteyksiin, käytännön professionaalisiin kokemuksiin sekä TKI-osaamiseen.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Väänänen I., & Friman, M. (2018). Julkaisutoiminnan vaikuttavuus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 35–43. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84631