Terveysalan lähijohtajaksi: Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Kirjoittajat

  • Arja-Irene Tiainen Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Mervi Lätti Karelia-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

lähijohtaminen, avoin ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajan urakehitys, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, korkeakouludiplomi

Abstrakti

Työelämän ja organisaatioiden muutokset ovat lisänneet vaatimuksia terveysalan lähijohtajien osaamisesta ja koulutuksesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämiä Lähijohtamisen opintoja, jotka käynnistyivät syksyllä 2016. Tavoitteena koulutuksella oli tukea ja täydentää terveysalan lähijohtajien johtamisosaamista. Opiskelijoille tehty kysely osoitti, että tärkein syy Lähijohtamisen opintoihin hakeutumiseen oli johtamisen opiskelun kiinnostavuus. Opiskelijoita yhdisti myös halu edetä uralla, ja oman työn vaatimukset innostivat hakemaan johtamiskoulutusta. Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät positiivisena uuden oppimista ja verkostoitumista. Opiskelijat kokivat koulutuksen antamiksi valmiuksiksi näkemystensä laajentumisen ja laajempien kokonaisuuksien hahmottumisen. Vastaajat kokivat myös saaneensa tietoja ja taitoja johtamisen eri osa-alueilta. Opiskelussa koetut vaikeudet liittyivät ajankäyttöön, opiskelun haasteellisuuden kokemuksiin, tietoteknisiin haasteisiin ja kirjallisiin tehtäviin. Kokonaisuudessaan osallistuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin innosti hakemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-06-01

Viittaaminen

Tiainen, A.-I., & Lätti, M. (2018). Terveysalan lähijohtajaksi: Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 61–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84691