Sosiaalinen verkostoanalyysi opetuksessa – verkkoympäristöstä luokkahuoneeseen

Kirjoittajat

  • Antti Knutas Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Jari Porras Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Avainsanat:

Digitaaliset oppimisympäristöt, oppimisanalytiikka, sosiaalinen verkostoanalyysi, vertaisoppiminen

Abstrakti

Ryhmätyö- ja vertaisopiskelua voi tutkia sosiaalisella verkostoanalyysillä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden ryhmätoiminnan automaattisen kvantitatiivisen analyysin digitaalisissa oppimisympäristöissä, mutta luokkahuoneympäristössä tapahtuvan opiskelun analysoinnissa ja tiedonkeruussa on huomattavia haasteita. Artikkelissa luodaan katsaus verkostoanalyysin taustalla olevaan teoriaan ja tiedonkeruumenetelmiin sekä pohditaan esineiden internetin ja älylaitteiden mahdollisuuksia tulevaisuuden tiedonkeräyksessä. Artikkelissa esitetään lisäksi esimerkkitapaus verkostoanalyysin soveltamisesta opiskelijoiden yhteistoiminnan analyysiin. 

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Knutas, A., & Porras, J. (2017). Sosiaalinen verkostoanalyysi opetuksessa – verkkoympäristöstä luokkahuoneeseen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 24–38. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84748