Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen

Kirjoittajat

  • Lauri Malmi Aalto-yliopisto, Tietotekniikan laitos
  • Tomi Kauppinen Aalto-yliopisto, Tietotekniikan laitos

Avainsanat:

sulautuva opetus, verkko-opetus, lähiopetus, digitalisaatio, pilottihanke

Abstrakti

Aalto-yliopisto käynnisti vuoden 2016 alussa viisivuotisen hankkeen, Aalto Online Learning (A!OLE). Strategisen kehityshankkeen tarkoituksena on tuottaa uudenlaisia sulautuvaan opetukseen soveltuvia verkko-opetusmateriaaleja, niitä tukevia ohjelmistoja/teknologioita ja näiden varaan rakentuvia uusia pedagogisia konsepteja. Kokonaisuudessaan tavoitteena on uudistaa yliopiston opetusta yhdistämällä verkko-opetuksen ja lähiopetuksen parhaita piirteitä ottaen huomioon eri oppiaineiden (tekniikka, luonnontieteet, kauppatieteet ja taide) ja eri kurssimuotojen tarpeet ja sitä kautta parantaa oppimistuloksia sekä rikastaa opiskelua uudentyyppisten aktiviteettien avulla. Tässä artikkelissa kuvataan A!OLE-hankkeen taustalla olevaa ajattelua ja projektin toimintamalleja. Hanke on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja mukana on jo nyt yli 100 opettajaa yli 70 pilottihankkeessa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta palkitsi hankkeen vuoden oppimisen edistämistekona keväällä 2017.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Malmi, L., & Kauppinen, T. (2017). Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 50–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84781