Oppimisanalytiikka ubiikin oppimisen tukena

Kirjoittajat

  • Mari Virtanen Metropolia ammattikorkeakoulu, Strategia- ja kehittämisyksikkö
  • Elina Haavisto Metropolia ammattikorkeakoulu; Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Abstrakti

Joustavien opiskelumahdollisuuksien ja vaihtoehtoisten toteutusmallien kehittäminen on korkeakouluissa arkipäivää. Opetusta siirretään mobiileihin, ubiikkeihin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin, samaan aikaan kun perinteistä luento-opetusta pyritään vähentämään. Oppimista tukevat prosessit säilyvät samanlaisina, oppimisympäristöstä riippumatta. Tulevaisuuden oppimisympäristöissä oppimisprosessin tukena voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaista digitaalista jalanjälkeä, jonka avulla opettaja voi yhä paremmin olla tietoinen opintojen etenemisestä, opiskelijan mahdollisuuksien ollessa ajasta ja paikasta riippumattomia. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata oppimisanalytiikan käyttöä ja tutkia sen yhteyttä osaamiseen. Tavoitteena oli hyödyntää oppimisanalytiikkaa oppimisprosessin tukena. Tutkimukseen osallistui 22 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Aineiston keräämiseen käytettiin kaupallista oppimisalustaa, jonka avulla kerättiin kirjautumismäärät, opiskeluaika, kommenttien ja viestien määrät, tehtävien suorittamismäärät ja saavutetut pistemäärät. Lisäksi kerättiin arviot sisällön vaativuudesta ja kiinnostavuudesta. Osaamista mitattiin osaamismittarilla. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin tietotestin tulosten, opiskeluun hyödynnetyn ajan ja pistemäärien välillä. Lisäksi merkitsevä ero muodostui aiheen koetun kiinnostavuuden ja tietotestin tuloksen välille. Opiskelijoiden osaaminen vahvistui merkitsevästi ja sitä voitiin selittää analytiikan avulla. Pienen aineistokoon vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Virtanen, M., & Haavisto, E. (2017). Oppimisanalytiikka ubiikin oppimisen tukena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 58–66. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84782