Lähihoitajaopiskelijoiden ja ikäihmisten aidot kohtaamiset kotihoidon digitaalisessa oppimisympäristössä – vetovoimaa vanhustyön koulutukseen

Kirjoittajat

  • Johanna Aappola WinNova

Avainsanat:

digitaalinen oppimisympäristö, lähihoitajaopiskelija, kotihoito, vanhustyö

Abstrakti

DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hankkeessa (2016-2018) rakennetaan lähihoitajakoulutukseen digitaalisesti toimivaa kotihoidon oppimisympäristöä. Lähihoitajaopiskelijat toteuttavat Länsi-Suomen Diakonialaitoksen alueella Porissa asuvien vapaaehtoisten vanhusten koteihin oppimiskäyntejä. Kotikäynneillä ohjaus ja tiedon rakentaminen tapahtuu digitaalista teknologiaa hyödyntäen, keskeisinä työvälineinä iPad-tabletit. Kotikäyntitoiminnan pilotointi toteutettiin syksyllä 2016. Pilottiin osallistui 57 toista vuottaan opiskelevaa 16–18-vuotiasta lähihoitajaopiskelijaa, jotka toteuttivat viiden viikon periodeissa yhteensä 164 kotikäyntiä. Kotikäyntien pilotointiin osallistuneiden lähihoitajaopiskelijoiden palautekyselyn perusteella opiskelijat kokivat kotikäyntien toteuttamisen oppimisensa kannalta hyödyllisenä ja uuden oppimisympäristön tarjoavan monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen. Kotikäyntien kautta opiskelijat kokivat päässeensä aitoon vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa, ja samalla ammatillisten vuorovaikutus- ja havainnointitaitojen kehittäminen mahdollistui ja mielikuvat vanhuudesta monipuolistuivat. Opiskelijat kokivat myös mielihyvän tunteita ikääntyneen auttamisesta ja onnistumisista yhteisessä toiminnassa. Teknologia mahdollisti osaltaan sukupolvien väliset kohtaamiset kotihoidon oppimisympäristössä. Video-ohjaus tableteilla kotikäyntien aikana lisäsi opiskelijoiden ja opettajien mukaan toiminnan turvallisuutta. Kotihoidon digitaalisen oppimisympäristön pilotoinnista alkaneen lukuvuoden 2016-2017 päättyessä vanhustyö kiinnosti lähihoitajaopiskelijoita osaamisalojen hakeutumisessa ennätyksellisen paljon aikaisempiin vuosiin verraten WinNovassa Porissa.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Aappola, J. (2017). Lähihoitajaopiskelijoiden ja ikäihmisten aidot kohtaamiset kotihoidon digitaalisessa oppimisympäristössä – vetovoimaa vanhustyön koulutukseen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 67–74. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84783