Opetusta ei voi automatisoida

Jaakko Kurhilan haastattelu

Kirjoittajat

  • Markku Tasala

Viittaaminen

Tasala, M. (2017). Opetusta ei voi automatisoida: Jaakko Kurhilan haastattelu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 75–80. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84784