Työ, koulu ja simulaatio ammattiin oppimisessa

Kirjoittajat

  • Vesa Huotari Poliisiammattikorkeakoulu
  • Joanna Kalalahti Poliisiammattikorkeakoulu

Avainsanat:

simulaatiot, kouluoppiminen, työssäoppiminen, ammatillinen oppiminen, opetusmenetelmät

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan simulaatioiden mahdollisuuksia ylittää kouluoppimisen ja työssäoppimisen haasteita. Simulaatiot nähdään yhtenä keinona lähentää näissä konteksteissa tapahtuvaa oppimista toisiinsa. Tiukasti todellisuutta ja autenttista työtoimintaa jäljittelevä simulaatio kuitenkin uusintaa vallitsevia työkäytäntöjä, eikä välttämättä tarjoa mahdollisuuksia asioiden oivaltamiselle, keksimiselle tai työelämän uudistamiselle. Näemme, että muuttuvassa maailmassa vaaditun osaamisen kannalta parempi lähestymistapa on avata simulaatioiden suhdetta simuloinnin kohteeseen, samoin kuin simulaatiossa käytettyjen rajausten luonnetta ja laatua. Ottamalla ne pohdinnan kohteiksi avautuu mahdollisuus paitsi tutkia maailmaa ja oppia siitä uutta, myös mahdollisesti muuttaa sitä.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-03-01

Viittaaminen

Huotari, V., & Kalalahti, J. (2017). Työ, koulu ja simulaatio ammattiin oppimisessa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 19(1), 47–55. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84808