Vol 19 Nro 1 (2017): Ajankohtaista ammattikasvatuksessa