Kaupunkien rooli kasvatuksessa kestävään tulevaisuuteen – Espoossa kasvetaan yhdessä kestävään maailmaan

Kirjoittajat

  • Kristiina Erkkilä Espoon kaupunki, sivistystoimi

Avainsanat:

kestävä kehitys, Agenda 2030, kestävän kehityksen kasvatus, elinikäinen oppiminen

Abstrakti

Kaupungeissa asuu nyt noin puolet maapallon väestöstä, ja niiden väestömäärät ovat edelleen kasvussa. Kaupungit voivat vaikuttaa vahvasti siihen, mihin maailma on menossa. Suomessa kaupungeilla ja kunnilla on suuri mahdollisuus muokata tulevaisuutta jo opetuksen järjestämistehtävän pohjalta. Elinikäisen oppimisen kautta voidaan edistää kestävää kehitystä niin tietojen, taitojen kuin asenteidenkin osalta. UNESCOn Oppivien kaupunkien verkostossa on tunnistettu, että elinikäisen oppimisen avulla voidaan viedä eteenpäin kaupunkien kannalta tärkeitä arvoja. Verkosto on ottanut erityiseksi tehtäväkseen edistää Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista kaupungeissa ja yhteisöissä. Espoon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa ja kehittämisessä sen alusta asti. Espoon maine Euroopan kestävimpänä kaupunkina ja tahtotila Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi haastavat kaupungin toimijoita. Kestävä elämäntapa ja kestävän kehityksen eteen työskentely on hyvä sisäistää jo mahdollisimman nuorena, vaikka milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Espoossa tämä on ymmärretty ja kaupungissa on koottu Kestävän kehityksen kasvatuksen ohjelma, joka antaa suuntaa ja innostaa kaikkia kaupungin työntekijöitä toimimaan itse ja olemaan asian lähettiläinä.

Osasto
Ajankohtaista

Julkaistu

2019-01-15

Viittaaminen

Erkkilä K. (2019). Kaupunkien rooli kasvatuksessa kestävään tulevaisuuteen – Espoossa kasvetaan yhdessä kestävään maailmaan. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), 73–80. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84829