Tulevaisuuden ennakointia – opintojen nivelvaiheita kehittämässä

Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä

Kirjoittajat

  • Airi Laitinen Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Anu Kinnunen Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tarja Väisänen Savon ammattiopisto (Sakky)

Avainsanat:

toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, nivelvaihe, yhteistyö, fysioterapeuttikoulutus

Abstrakti

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) nostaa esiin korkeakoulutuksen kehittämisessä yhteistyön korkea-asteen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen välillä. Ministeriön tavoite on, että korkeakoulut hyödyntävät toisen asteen tutkintoja opiskelijavalinnassa nykyistä enemmän. Lisäksi niiden odotetaan lisäävän yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan Savon ammattiopiston (Sakky) ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamaa nivelvaiheeseen liittyvää kokeilua Sujuvasti korkeakouluun–NIVA-hanketta. Pilottiin osallistui viisi lähihoitajaopiskelijaa, jotka suorittivat lähihoitajatutkinnon valinnaisen tutkinnon osan ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opiskelijoiden mukana. Lähihoitajaopiskelijat opiskelivat korkeakoulussa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Pilotin arviointia tehtiin lukemalla opiskelijoiden lähtötasokuvauksia, blogikirjoituksia sekä haastattelemalla. Tulosten mukaan sekä ammattikorkeakoulu että toisen asteen ammatillinen koulutus hyötyivät tällaisesta yhteistyöstä. Tärkeintä on kuitenkin opiskelijoiden saama hyöty nivelvaiheesta, mikä näkyi opintojen kokonaisajan lyhenemisenä. Tämä mahdollistaa nopeamman siirtymisen työelämään. NIVA-pilotin kokemukset kaikilta osapuolilta ovat olleet pääosin myönteisiä, ja yhteistyötä lähdetään jatkamaan. Tulevaisuudessa nivelvaiheen kehittämiskohteena on soveltuvuuskokeiden aikaistaminen, mikä mahdollistaa sujuvan siirtymisen tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämisen kohteena on myös nivelvaiheen opiskelijoiden ohjauksen tehostaminen.

Osasto
Ajankohtaista

Julkaistu

2019-01-15

Viittaaminen

Laitinen, A., Kinnunen, A., & Väisänen, T. (2019). Tulevaisuuden ennakointia – opintojen nivelvaiheita kehittämässä: Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), 89–97. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84832