Transversaaliset taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena

Kirjoittajat

  • Annica Isacsson Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Arto O. Salonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
  • Auli Guilland Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

transversaaliset taidot, tulevaisuuden osaaminen ja oppimisympäristöt

Abstrakti

Euroopan komissio on määritellyt avaintaidoiksi luku- ja kirjoitustaidon, äidinkielen ja vieraiden kielten taidon, digitaaliset taidot sekä matematiikan ja luonnontieteiden perusosaamisen. Avaintaidoissa on tunnistettavissa läpileikkaavia teemoja, jotka ovat oleellisia jokaisessa avaintaidossa. Läpileikkaavat taidot ovat transversaaleja taitoja, jotka ovat yhä useammin keskiössä kun työntekijöitä rekrytoidaan. Näiden taitojen oppiminen luo haasteita ammattikorkeakoulutukseen, sekä osaamisen, roolien, opetussuunnitelmien että oppimisympäristöjen osalta. Tässä puheenvuorossa luomme katsauksen siihen, miten transversaaliset taidot näkyvät kolmessa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulussa.

Viittaaminen

Isacsson, A., Salonen, A. O., & Guilland, A. (2016). Transversaaliset taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(4), 61–67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84854