Oma kertomus elää muuttuvassa maailmassa – Kokemuksia autobiografisesta opettajatutkimuksesta

Kirjoittajat

  • Esko Johnson Centria-ammattikorkeakoulu
  • Liisa Kivioja Kokkolan kaupunki, Koivuhaan koulu

Avainsanat:

Autobiografia, omaelämäkerrallinen tutkimusote, ammatillinen oppiminen ja kasvu, opettajatutkimus

Abstrakti

Tässä artikkelissa keskustelemme omaelämäkerrallisen tutkimuksen kokemuksista. Omaelämäkerralliset väitöstutkimuksemme kohdistuivat opettajan pitkäkestoiseen ammatilliseen oppimiseen ja kasvuun. Aihepiiriä on käsitelty kasvatustieteissä vähän, vaikka työssä oppimisen tutkimuksessa on pyritty korostamaan yksilön subjektiutta, persoonallisia kokemuksia ja identiteettityötä. Artikkeli tarjoaa keskeisiä lähtökohtia omaelämäkerrallisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Se nostaa esiin omaelämäkerrallisen tutkimuksen etuja ja haasteita. Tutkimustemme omaelämäkerrallinen lähestymistapa mahdollisti pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelun, joka kehitti opettajan kriittistä refleksiivisyyttä. Itseymmärryksen paljastava kertominen edellyttää kuulijoita. Tutkimusten tuloksena oli parempi ymmärrys oman opettajuuden kehittymisestä. Monista samanlaisista kokemuksista huolimatta yhteinen omaelämäkerrallinen pohdinta tuo esiin erilaisuutta. Haasteellinen tutkimusmatka omaan itseen on jokaisella omanlainen. Omaelämäkerrallisen lähestymistavan kiistattomana etuna onkin mahdollisuus konstruoida oma, toisista poikkeava tarina, joka ei noudata yleistä mallikertomusta.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2016-04-15

Viittaaminen

Johnson, E., & Kivioja, L. (2016). Oma kertomus elää muuttuvassa maailmassa – Kokemuksia autobiografisesta opettajatutkimuksesta. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(1), 62–71. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/88250