Kuvaileva kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuksien lisäarvosta ammattikasvatuksen kentällä

Kirjoittajat

  • Pauli Huotari Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
  • Suvi Toivonen Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
  • Joni Lämsä Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
  • Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Avainsanat:

virtuaalitodellisuus, lisäarvo, ammattikasvatus, opetusteknologia, kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Tarkastelemme tässä katsaus artikkelissa virtuaalitodellisuusteknologian (VR) hyödyntämistä ammattikasvatuksen kentällä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tavoitteenamme on selvittää, minkälaista empiiristä tutkimusta aiheesta on tehty ja minkälaista lisäarvoa VR tuottaa ammattikasvatukselle 13 tutkimusartikkelin perusteella. Tulosten perusteella tutkimus VR:n hyödyntämisestä ammattikasvatuksessa on yhtäältä lisääntynyt, mutta toisaalta empiirisiä tuloksia on vielä suhteellisen vähän. Tutkimus on toistaiseksi keskittynyt käyttökokemuksiin erilaisia VR-sovelluksia hyödynnettäessä. Havaitsemamme lisäarvo liittyy erityisesti reaalimaailman rajoitusten ylittämiseen ja erilaisten oppimisprosessienkeskeisten tekijöiden vahvistamiseen. Toiminnallisuus, tunteet ja mahdollisuudet ohjata oppimisprosesseja nousivat voimakkaimmin esiin lisäarvon kategorioina. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti VR:n soveltamisen pidempiaikaisista vaikutuksista oppimiseen sekä VR:n vaikutuksista erilaisten yksilöiden oppimistuloksiin ja oppimisprosesseihin.

Viittaaminen

Huotari, P., Toivonen, S., Lämsä, J., & Hämäläinen, R. (2020). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuksien lisäarvosta ammattikasvatuksen kentällä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 12–30. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/95734