Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa

Kirjoittajat

  • Ilkka Väänänen LAB-ammattikorkeakoulu
  • Kati Peltonen LAB-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

korkeakoulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, integraatio, opinnollistaminen, hankkeistaminen

Abstrakti

Eksploratiivisen tapaustutkimuksemme tavoitteena on selvittää laadullisesti ammattikorkeakouluhenkilöstön näkemyksiä opetuksen ja TKI-toiminnan integraatioon liittyvistä tekijöistä sekä TKI-hankkeiden tuloksien hyödyntämisestä opetuksessa. Aineistona oli ammattikorkeakouluhenkilöstön (n = 64) tuottamat kirjalliset näkemykset. Suunnitteluvaiheesta tunnistettiin opetussuunnitelman hankkeistaminen ja projektisuunnitelman opinnollistaminen -yläteemat sekä niiden neljä alaluokkaa: opetussuunnitelma, yhteisen ymmärryksen muodostaminen, resurssit ja projektituotokset. Toteutusvaiheesta tunnistettiin opetuksen toteutuksen hankkeistaminen ja projektin toteutuksen opinnollistaminen -yläteemat sekä niiden viisi alaluokkaa: yhteisöllinen osallisuus, resurssointi, prosessin selkeys, opetussuunnitelman toteutus ja rahoituksen reunaehdot. Hanketuloksien hyödyntämisestä tunnistettiin tuotokset sekä integratiivinen TKI- ja opetuskulttuuri -yläteemat sekä niiden neljä alaluokkaa: tulokset, opiskelumateriaali, kokeilukulttuuri ja profiloituminen. Tulokset osoittavat, että integrointiin liittyy monia näkökulmia ja kysymyksiä. Integrointi nähdään mahdolliseksi sekä opintoja hankkeistamalla että TKI-toimintaa opinnollistamalla. Opinnollistamisen ja hankkeistamisen käsitteellistäminen on kuitenkin haastavaa ja hankaloittaa integraation toteuttamista. Integroinnin haasteet ja ratkaisut ovat myös erilaisia sen mukaan, onko näkökulma pelkästään korkeakoulun sisäinen integraatio TKI-hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa vai laajempi työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö tulosten hyödyntämisessä, työelämävaikuttavuudessa sekä innovaatioekosysteemitoiminnassa.

Viittaaminen

Väänänen, I., & Peltonen, K. (2020). Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/95963