Vol 25 Nro 1 (2023): Ajankohtaista ammattikasvatuksessa