Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla. Jos lähteillä on DOI-tunnukset, ne on mainittu doi.org/-alkuisen verkko-osoitteen muodossa.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot on nimetty yksiselitteisesti ja niiden paikat on merkitty tekstiin toivotulle paikalle. Kuvat ja kuviot lähetetään lisäksi erillisinä .jpg, .png. tai .psd -tiedostoinaan.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Artikkelikäsikirjoitus on anonymisoitu eli kirjoittajan henkilöllisyys ei käy ilmi tekstistä eikä tiedoston metatiedoista.

Kirjoittajan ohjeet

Osastokohtaiset ohjeet (artikkeleille, katsauksille, ajankohtaisille ja kirja-arvioille) löydät kohdasta Tietoja julkaisusta.

 

Tekniset ohjeet

Käsikirjoituksessa saa käyttää muotoiluja, kuten otsikkotasoja ja kursivointeja. Huolehdi, että otsikot ja pitkät lainaukset erottuvat muusta tekstistä.

Viitteiden ja lähteiden merkitseminen

Elore noudattaa viitteiden ja lähteiden merkitsemisessä Chicago-järjestelmän author-date-versiota. Tekstin sisällä viitteet merkitään sulkuihin (Durkheim 1995, 13). Sulkujen sisällä eri viittaukset erotetaan toisistaan puolipisteellä (Durkheim 1995; Thoreau 2016). Jos viitatulla teoksella on useampi kirjoittaja, suomenkielisissä teksteissä käytetään ja-sanaa tekijöiden nimien välissä (Bauman ja Briggs 2003).

Lähdeluettelossa lähteet ryhmitellään otsikoiden Tutkimusaineistot ja Kirjallisuus alle. Kirjallisuus luetteloidaan kirjoittajan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä (kirjoja, artikkeleita ja muita lähteitä ei erotella omiksi osioikseen). Suomenkielisen artikkelin lähdeluettelossa käytetään suomea kirjan toimittajien merkitsemisessä (toimittanut, toimittaneet), vaikka kyseessä oleva kirja ei olisi suomenkielinen.

Ole hyvä ja tarkista Eloressa noudatetut lähteiden merkitsemistavat seuraavista esimerkeistä! Jos et löydä alta tarvitsemaasi tietoa, voit etsiä sitä The Chicago Manual of Style-oppaasta tai pikaohjeesta, joka löytyy osoitteesta

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html.

Tutkimusaineistot

Esimerkki:

 • TKU/P/00/51. Kuva asiasta jossain vuonna 2000. Kuvaaja: Kiira Kuvanottaja. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto, Folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelma. Turun yliopisto.
 • Haastattelu jostakin vuonna 1998. Nainen, s. 1924. Haastattelija: Malli Esimerkki. Aineisto on kirjoittajan hallussa.

Kirjallisuus

Teokset

Sukunimi, Etunimi. Ilmestymisvuosi. Teoksen yläotsikko kursiivilla: Teoksen mahdollinen alaotsikko kursiivilla. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

Jos tekijöitä on useampia: Sukunimi1, Etunimi1, Etunimi2 Sukunimi2 ja Etunimi3 Sukunimi3.

Esimerkki:

 • Durkheim, Émile. (1912) 1995.The Elementary Forms of Religious Life.New York: Free Press.
 • Bauman, Richard ja Charles L. Briggs. 2003. Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikkelit teoksessa

Sukunimi, Etunimi. Ilmestymisvuosi. “Artikkelin yläotsikko: Artikkelin mahdollinen alaotsikko.” Teoksessa Teoksen nimi kursiivilla, toimittanut Etunimi Sukunimi, sivunumerot. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

Esimerkki:

 • Babcock-Abrahams, Barbara. 1976. “The Story in the Story: Metanarration in Folknarrative.” Teoksessa Folk Narrative Research, toimittaneet Juha Pentikäinen ja Tuula Juurikka, 177–184. Helsinki: Finnish Literature Society.

Artikkelit tieteellisessä lehdessä

Sukunimi, Etunimi. Ilmestymisvuosi. “Artikkelin yläotsikko: Artikkelin mahdollinen alaotsikko.” Lehden nimi kursiivilla vuosikerta(numero): sivunumerot.

Esimerkki:

 • Huuskonen, Marjut ja Pasi Enges. 1998. “Berättandets lokala betydelser: Tolkningsmöjligheter för gammalt intervjumaterial.” Nord Nytt 70(3): 51–65.

Verkkolähteet

Viittauksen periaate on sama kuin painetuissa teoksissa ja artikkeleissa: tekstin tekijä ja julkaisuvuosi merkitään, mikäli ne käyvät verkkosivulta ilmi. Jos kyseessä ei ole verkkolehden pysyvä artikkeli vaan sivu, jonka sisältö voi muuttua, merkitse myös ajankohta, jolloin sivua on viimeksi muokattu. Jos sivulla ei ole tietoja muokkauksesta, merkitse se ajankohta, jolloin olet sivulla viimeksi käynyt. Tarkistathan digitaalisen lähteen saatavuuden artikkelia kirjoittaessasi! Jos viitatulla tekstillä on DOI-tunniste, se on merkittävä viitteeseen. Tällöin viitteen verkko-osoite alkaa https://doi.org.

Esimerkki:

 • Savolainen, Ulla. 2018. ”Lapsuuden loppu ja Inkerinmaa Juhani Konkan muistelmateoksissa: Kasvu, ylirajaisuus ja kahden nykyisyyden muisti.” Elore 25(2): 53–72. https://doi.org/10.30666/elore.76787.
 • Sámediggi. 2018. “Förvaltningskommuner i det samiska området.” Muokattu 11.6.2018. https://www.sametinget.se/24399.
 • Kalevalaseura. “Kalevalasta.” Luettu 19.11.2018. https://kalevalaseura.fi/kalevalasta/.

 

 

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.