Elore (ISSN 1456-3010) on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Elore käyttää artikkelien toimittamisessa asiantuntija-arvioijia (referoijat). Artikkelit luetteloidaan kotimaiseen artikkeliviitetietokantaan ARTOon ja kansainväliseen MLA International Bibliography -viitetietokantaan.

Elore on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutukea vuoden 2006 alusta alkaen – eli heti kun julkaisutukia ohjattiin myös verkossa vapaasti julkaistaville lehdille. Vuonna 2011 Elore luokiteltiin Julkaisufoorumi-hankkeessa luokan kaksi julkaisuksi (johtava taso).

Ehdotukset julkaistaviksi teksteiksi osoitetaan artikkeli-, ajankohtais- ja kirja-arviotoimituksen vastuutoimittajille tai päätoimittajalle.

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.