Neuvostokalevalaisen runouden kasvu

Uusaiheinen kansanrunous Neuvosto-Karjalassa

Kirjoittajat

  • Joonas Ahola Kalevalaseura / Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.102574

Avainsanat:

kalevalamittainen runous, Neuvosto-Karjala, tutkimushistoria, folkloristiikka

Abstrakti

Artikkeli käsittelee neuvostokalevalaisen runouden eli sosialistisen ideologian mukaisesti virittyneiden, kalevalamittaan runonlaulajien sepittämien uusaiheisten runojen kasvua tekstilajina Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulta 1950-luvulle. Neuvostoliitossa harrastettiin samaan aikaan muidenkin kulttuurien parissa neuvostoideologiaa ilmaisevan kansanperinteen hankkimista, mihin kuului perinteen tuottajien ideologista opastusta, ja sensuurinkin sävyttämää julkaisua. Neuvosto-Karjalassa tämän uusaiheisen perinteen hallitsevaksi muodoksi valikoitui kalevalamitta. Artikkelissa kuvataan historiallisen kontekstin roolia neuvostokalevalaisen runouden synnyssä ja kuvataan itse tekstilajin kehittymistä tässä kontekstissa. Artikkelissa käsitellään myös runojen yleisiä piirteitä suhteessa suulliseen perinteeseen niin tekstien kuin tekijyydenkin näkökulmasta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-06-15

Viittaaminen

Ahola, J. (2021). Neuvostokalevalaisen runouden kasvu: Uusaiheinen kansanrunous Neuvosto-Karjalassa. Elore, 28(1), 4–30. https://doi.org/10.30666/elore.102574

Numero

Osasto

Artikkelit