Från ”flinga” till ”fighter”

Den solbrända kroppen som identitetsmarkör bland finländska FN-soldater

Kirjoittajat

  • Sonja Hagelstam University of Jyväskylä, orcid.org/0000-0001-9084-4837

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.110638

Avainsanat:

FN-soldater, fotografier, fotoalbum, identitet, kropp

Abstrakti

Bilder på solbadande och brunbrända FN-soldater utgör ett särskilt motiv på fotografier tagna av finländska fredsbevarare under sin utlandstjänstgöring. Artikelns primära material utgörs av två fotoalbum som sammanställdes vid mitten av 1980-talet i Golan. Samlingen fotografier i albumen bygger upp en visuell skildring av vardagen under utlandstjänstgöringen och av vad det innebar att vara en fredsbevarande soldat i ett konfliktområde i ett främmande land. I artikeln studeras genom en analys av fotografierna hur den vita huden, den solbrända kroppen samt solbadandet laddades med kulturell mening bland FN-soldaterna och hur detta meningsskapande iscensattes på fotografierna. Särskild fokus läggs på kroppen som identitetsmarkör och som arena för kommunikation av tillhörighet. Solbadandet betraktas som en rituell handling, som en övergångsrit, med vilken man övergick från ett utanförskap till ett innanförskap i fredsbevarargemenskapen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Hagelstam, S. (2022). Från ”flinga” till ”fighter”: Den solbrända kroppen som identitetsmarkör bland finländska FN-soldater. Elore, 28(2), 50–67. https://doi.org/10.30666/elore.110638

Numero

Osasto

Artikkelit