Sesonkiäänimaisema kaupungissa

Jouluinen taustamusiikki kalendaarisena koristeluna

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.110825

Avainsanat:

joulu, koristelu, äänimaisema, taustamusiikki

Abstrakti

Sesonkiäänimaisema kaupungissa: jouluinen taustamusiikki kalendaarisena koristeluna

Tässä artikkelissa tutkitaan jouluisen taustamusiikin kokemista kaupunkitilassa ja sitä, miten se ilmiönä vastaa koristelua visuaalisilla elementeillä. Jouluisella musiikilla kaupungin koristeleminen on oma erityinen kalendaarisesti ajoitettu taustamusiikkikäytäntönsä. Tämä tekee siitä kiinnostavan tutkimuskohteen, koska poikkeuksena se nostaa esiin sitä arkista äänellistä ympäristöä, johon muutoin suhtaudutaan välinpitämättömästi, vältellen tai joka usein jää huomiotta. Jouluinen taustamusiikki on äänellinen ilmiö, jota ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu keskittyneesti kuunneltavaksi. Kiinnostuksen kohteena on siis “ohikuultu” musiikki. Kiinnostavan jouluisasta taustamusiikista visuaaliseen koristeluun rinnastuvana ilmiönä tekee sen arkinen ja vuosittain toistuva luonne.

Aineistona tutkimuksesssa on vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa kerätyt havainnot kuullusta jouluisesta musiikista. Aineisto koostuu äänitilan havainnoinnin talkoistetusta keruuaineistosta sekä autoetnografisista äänimaisemahavainnoista kuuntelupäiväkirjan muodossa. Aineistoa analysoimalla selvitetään missä, milloin ja millaisissa yhteyksissä jouluista taustamusiikkia kuullaan ja millaiseksi äänelliseksi kokemukseksi se mielletään. Aineistoanalyysi taustoitetaan kuvauksella joulumusiikista osana taustamusiikkikulttuuria ja selvityksellä siitä, millaiseksi tuotteeksi se on rakennettu.

Aineistosta eritellään neljä toistuvaa kokemuksellista teemaa, joilla vastataan kysymyksiin jouluisen taustamusiikin kokemisesta kaupunkitilassa ja sen koristelunomaisesta kausiluonteesta. Nämä teemat ovat 1) kokemus törmäämisestä ja tarttuvuudesta, 2) alkaminen, täystunnelma ja loppumisen ennakointi 3) vältteleminen ja välttelyn pelillistäminen sekä 4) tilallinen jokapaikkaisuus. Tutkimus osoittaa, että arkinen kokemus taustamusiikin ohikuulemisesta on monipuolisempaa ja monivivahteikkaampaa kuin taustamusiikkituotteita myyvät ja niitä tilaavat antavat ymmärtää.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Kytö, M. (2022). Sesonkiäänimaisema kaupungissa: Jouluinen taustamusiikki kalendaarisena koristeluna. Elore, 28(2), 68–88. https://doi.org/10.30666/elore.110825

Numero

Osasto

Artikkelit