Oudolla tavalla eksyksissä

Uskomusperinne, kulttuuriset merkitykset ja selittävä tiedonintressi

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.110956

Avainsanat:

tiedonitressi, tulkintakehys, eksyminen, yliluonnollinen, yliluonnollinen elämys, tulkinta, merkitys

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään suomalaisia kertomuksia eksymisistä, joita niistä kertoneet ovat pitäneet arkikokemuksesta poikkeavina. Siinä vertaillaan entisajan uskomusperinteen, tieteellisten diskurssien ja nykypäivän verkkokeskustelujen suosimia selityksiä epätavallisille eksymiskokemuksille ja sitä, millaisiin todellisuuskuviin ja ihanteisiin ne perustuvat. Tarkastelussa ovat myös tutkijoiden tiedonintressit ja niitä ohjaavat arvot. Liikkeelle lähdetään vanhemman uskomusperinteen eksyttäjäkuvista ja -selityksistä. Sitten käsitellään poikkeuksellisten kokemusten tieteellisiä selityksiä ja tarkastellaan lähimenneisyyden ja nykypäivän eksymiskokemuksia kirjoitus- ja internet-aineistojen valossa sekä hahmotellaan eksymiselle annettuja uudenlaisia merkityksiä. Tavoitteena on osoittaa, miten eksymiselle annetut selitykset ovat sidoksissa aikaansa sekä kulttuuriin ja arvoihin, vaikka itse eksymiskokemukset sensorisine ja emotionaalisine peruspiirteineen pysyvät jokseenkin samankaltaisina.

 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Enges, P. A., & Koski, K. (2022). Oudolla tavalla eksyksissä: Uskomusperinne, kulttuuriset merkitykset ja selittävä tiedonintressi. Elore, 28(2), 89–111. https://doi.org/10.30666/elore.110956

Numero

Osasto

Artikkelit