Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund (red.) 2005: Frågelistan som källa och metod

  • Tuulikki Kurki
Julkaistu
2006-12-01
Viittaaminen
Kurki, T. (2006). Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund (red.) 2005: Frågelistan som källa och metod. Elore, 13(2). https://doi.org/10.30666/elore.78608
Osasto
Kirja-arviot