Tyttökulttuurin pitkät kaaret

Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980

Kirjoittajat

  • Kirsti Salmi-Niklander

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.78773

Tiedostolataukset

Julkaistu

2008-12-01

Viittaaminen

Salmi-Niklander, K. (2008). Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Elore, 15(2). https://doi.org/10.30666/elore.78773

Numero

Osasto

Kirja-arviot