Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla

Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet

  • Tuomas Hovi
Julkaistu
2009-12-01
Viittaaminen
Hovi, T. (2009). Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet. Elore, 16(2). https://doi.org/10.30666/elore.78832
Osasto
Kirja-arviot