Kansallisesta yhdenmukaisuudesta kunnallisiin perusopetuksen järjestämisen malleihin

Kirjoittajat

  • Janne Varjo Helsingin yliopisto
  • Mira Kalalahti Turun yliopisto

Avainsanat:

universalismi, perusopetuksen järjestäminen, paikallinen itsehallinto, eriytyminen

Abstrakti

Oppivelvollisuuskoulun hallinta Suomessa on historiallisesti muotoutunut kansallisen ja paikallisen (kunnallisen) päätäntävallan yhdistelmäksi. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on toteutettu universalismin ideologiaa koulutuksen paikallisen saavutettavuuden, progressiivisen rahoituspohjan, olosuhteita tasoittavan resurssien jaon sekä yksityiskohtaisen sääntelyn avulla. 1990-luvulta alkaen aikaisempi ja yhtenäisempi kansallinen universalismi on muuntunut useiksi paikallisiksi universalismeiksi, jotka ovat aikaisempaa herkempiä taloudellisille ja väestöllisille reunaehdoille.
Kuvaamme artikkelissa miten muuttuva valtio–kunta -ohjaussuhde on eriyttänyt paikallisia perusopetuksen järjestämisen institutionaalisia tiloja – ja samalla perusopetuksen saavutettavuuden yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Aluksi esitämme koulutuksen ohjausjärjestelmän yleisiä muutoksia 1980-luvulta 2020-luvulle. Tarkastelemme valtion ja kuntien välisen ohjaussuhteen kehityslinjoja sekä perusopetuksen järjestämisisen reunaehtojen muutoksia. Olemme harkinnanvaraisesti valinneet kolme tapauskuntaa, jotka toimivat esimerkkeinä tapahtuneista muutoksista. Tapauskunnat eivät ole analyysin perusteella muodostettuja tyyppitapauksia, vaan ne edustavat maantieteellisesti, väestöllisesti ja kouluverkon muutostarpeen osalta mahdollisimman
erilaisia kuntia. Jäsennämme paikallisten institutionaalisten tilojen eriytymistä Tilastokeskuksen, Opetushallituksen ja Kuntaliiton rekistereiden sekä kuntien www-sivujen avulla.

Kirjoittajien biografiat

Janne Varjo, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori

Mira Kalalahti, Turun yliopisto

Kollegiumtutkija,
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)
Kasvatustieteiden laitos

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Varjo, J., & Kalalahti, M. (2022). Kansallisesta yhdenmukaisuudesta kunnallisiin perusopetuksen järjestämisen malleihin. Focus Localis, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113408