Yhdistävä kuntajohtaja

Kuntajohtajien kompetenssit dynaamisessa ja kerrostuneesti rakentuvassa johtamisympäristössä

Kirjoittajat

  • Jonne Parkkinen Johtamisen ja talouden tiedekunta / Tampereen yliopisto
  • Arto Haveri Johtamisen ja talouden tiedekunta / Tampereen yliopisto
  • Jenni Airaksinen Johtamisen ja talouden tiedekunta / Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kuntajohtaminen, kuntajohtajat, uusi julkinen hallinta, hallintasuhteet, yhdistävä johtajuus, kompetenssi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kuntajohtajien kompetenssia hallintasuhteiden ja yhdistävän johtajuuden käsittein. Artikkelin tavoitteena on ymmärtää paremmin kuntajohtajien kompetenssitarpeita dynaamisesti ja kerrostuneesti rakentuvassa johtamisympäristössä. Artikkelin aineistona toimii haastatteluaineisto, joka analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulosten perusteella dynaaminen ja kerrostuneesti rakentunut johtamisympäristö edellyttää kuntajohtajalta laaja-alaista kompetenssia. Johtajuuden ytimeen sijoittuvaa yhdistämisen taitoa voidaan pitää eräänlaisena kuntajohtajuuden ydinkompetenssina, jota kokonaisuuden hahmottamisen, itsensä johtamisen, viestintä- ja vuorovaikutus- sekä yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen liittyvät taidot tukevat.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-23

Viittaaminen

Parkkinen, J., Haveri, A., & Airaksinen, J. (2022). Yhdistävä kuntajohtaja: Kuntajohtajien kompetenssit dynaamisessa ja kerrostuneesti rakentuvassa johtamisympäristössä. Focus Localis, 50(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113709