Ylikunnallinen liikunnan olosuhdehanke uuden julkisen hallinnan kontekstissa

Kirjoittajat

  • Ari Karimäki
  • Ilari Leskelä

Avainsanat:

Ylikunnallisuus, Liikunnan olosuhdehanke, Uusi julkinen hallinta, ylikunnallinen yhteistyö

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kahta ylikunnallista liikunnan olosuhdehanketta. Kohteina ovat Keravan ja Sipoon liikunnan monitoimihallihanke sekä jo toteutunut Vaasan ja Mustasaaren yhteinen Botniahalli. Aineisto koostuu haastatteluista sekä hankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvistä dokumenteista. Tutkimuksessa tarkastellaan ylikunnallisen hankkeen mahdollistaneita tekijöitä. Tällaisiksi muodostuivat yhteinen tarve, keskinäinen luottamus, samantahtinen päätöksenteon valmistelu, yhteisymmärrys hankkeen sijainnista, yhteinen käsitys hankkeen hallinnoinnista sekä yhteinen taloudellinen panostus.

Ylikunnallista yhteistyötä näyttäisi vauhdittavan myös molemminpuolinen väestönkasvu. Tämä ilmeni lisääntyvinä paineina kahden eri lajin talviharjoitteluolosuhteiden kehittämistä kohtaan. Tutkimuksessa pohditaan sitä, miten ylikunnallinen liikunnan olosuhdehanke soveltuu liikuntahallinnon kehittämistyökaluksi uuden julkisen hallinnan kontekstissa. Tämän kehystämiseksi analysoidaan aiempiin tutkimuksiin perustuen yhteiskunnallisten muutosten ja hallinnonuudistusten vaikutuksia kuntien liikuntahallintoon. Uuden julkisen hallinnan vaatimuksiin kuntien yhteinen hanke istuu varsin luontevasti. Kuntayhteistyö vahvistaa erityisesti verkostomaista toimintakulttuuria ja nostaa osaltaan valtuuston merkitystä poliittisessa prosessissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-03

Viittaaminen

Karimäki, A., & Leskelä, I. (2024). Ylikunnallinen liikunnan olosuhdehanke uuden julkisen hallinnan kontekstissa. Focus Localis, 52(2), 9–25. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/131494