Työhyvinvoinnista tarvitaan väestötason seurantatietoa

– Työhyvinvoinnin käsite ja mittaamisen problematisointia ja kehittelyä

  • Pertti Laine
  • Matti Lindberg
  • Heikki Silvennoinen

Abstrakti

Työhyvinvointikäsitteen ympärille on syntymässä uudentyyppinen kokonaisvaltaisen, subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusorientaatio, jossa
työhyvinvointia tarkastellaan myös sitä varten
muodostettujen ”positiivisten” mittareiden
avulla. Työhyvinvointi on käsitteenä laajempi
kuin siihen usein rinnastettu työkyky. Artikkeli
tarkastelee työhyvinvointi- ja työkykykäsitteiden operationalisointia Työolobarometri 2013
-aineiston avulla. Työolobarometrin tietojen
pohjalta muodostetaan työhyvinvoinnille korvike- eli proxy-mittari, jota verrataan Työkykyindeksiin. Työkykyindeksiin verrattuna työhyvinvoinnin proxy-mittari on olennaisesti voimakkaammin yhteydessä työntekijöiden ja
johdon välisen suhteen toimivuuteen sekä esimiehen kannustavuuteen. Tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan työhyvinvoinnin mittarit
voivat antaa työelämän tilasta olennaisesti erilaisen kuvan kuin usein käytetyt työkykymittarit,
joita ei ole alunperinkään sidottu työhyvinvointikäsitteeseen. Tulokset kannustavat jatkamaan
työhyvinvoinnin käsiteanalyysiä ja käsitteen
operationaalistamista työelämän väestötasoisissa seuranta-aineistoissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 2, 2020