Innehållsförteckningarna för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas Kontentti. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register fr.o.m. årgång 1984.

Redaktion:

Ansvarig redaktör: Fil.dr Jennica Thylin-Klaus (jennica.thylin-klaus@sls.fi)

Redaktörer: Fil.mag. Jens Grandell (jens.grandell@sls.fi), fil.mag. Sophie Holm (sophie.holm@helsinki.fi)