• 4/2017
  Vol 102 Nr 4 (2017)
 • 3/2017
  Vol 102 Nr 3 (2017)
 • Antifascism i Norden
  Vol 102 Nr 1 (2017)
 • 4/2016
  Vol 101 Nr 4 (2016)

  Lars-Folke Landgrén, Redaktörsskifte

  Julia Dahlberg, Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820-1850

 • 4/2013

  Alexander I:s kolossalbyst

  Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet

 • 3/2013

  Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?

  ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningenav kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna

 • 2/2013
  Herrgårdar och herrgårdsägare
 • 1/2013

  Valio och Enighetens tidiga historia – om smör, språk och kooperativ handel

  Hitlers andra revolution i Tyskland sommaren 1934 i svensk och finländsk press

 • 4/2012

  Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige

  Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget

  "Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra". Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland

 • 3/2012
  Förtroendets betydelse på 1700- och 1800-talet
 • 2/2012

  Klassificering av publikationer

  Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750)

  Frögerståget

  När kom franciskanbröderna till Kökar?

  Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet

   

 • 1/2012
  Mannen i samhället
 • 4/2011

  Läsande adelsdamer

  Namn på fästningsverk

  Författarhemmet i Travemünde

  Skogsarbetarbyar i Sverige

1 – 25 av 112 objekt 1 2 3 4 5 > >>