• 4/2018
  Vol 103 Nr 4 (2018)
 • 3/2018
  Vol 103 Nr 3 (2018)
 • 2/2018
  Vol 103 Nr 2 (2018)
 • 1/2018
  Vol 103 Nr 1 (2018)
 • 4/2017
  Vol 102 Nr 4 (2017)
 • 3/2017
  Vol 102 Nr 3 (2017)
 • 2/2017
  Vol 102 Nr 2 (2017)
 • 1/2017
  Vol 102 Nr 1 (2017)
 • 4/2016
  Vol 101 Nr 4 (2016)
 • 4/2013

  Alexander I:s kolossalbyst

  Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet

 • 3/2013

  Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?

  ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningenav kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna

 • 2/2013
  Herrgårdar och herrgårdsägare
 • 1/2013

  Valio och Enighetens tidiga historia – om smör, språk och kooperativ handel

  Hitlers andra revolution i Tyskland sommaren 1934 i svensk och finländsk press

 • 4/2012

  Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige

  Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget

  "Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra". Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland

1-25 av 116