• Antifascism i Norden
  Vol 102 Nr 1 (2017)
 • 4/2016
  Vol 101 Nr 4 (2016)

  Lars-Folke Landgrén, Redaktörsskifte

  Julia Dahlberg, Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820-1850

 • 3/2016
  Vol 101 Nr 0 (2016)
 • 2/2016
  Vol 101 Nr 0 (2016)
 • 1/2016
  Vol 101 Nr (2016)
 • 4/2015
  Vol 100 Nr 0 (2015)
 • 3/2015
  Vol 100 Nr 0 (2015)
 • 2/2015
  Vol 100 Nr (2015)
 • 1/2015
  Vol 100 Nr (2015)
 • 4/2014
  Vol 99 Nr (2014)
 • 3/2014
  Vol 99 Nr (2014)
 • 2/2014
  Vol 99 Nr (2014)
 • 1/2014
  Vol 99 Nr (2014)
 • 4/2013
  Vol 98 Nr 4 (2013)

  Alexander I:s kolossalbyst

  Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet

 • 3/2013
  Vol 98 Nr 0 (2013)

  Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?

  ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningenav kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna

 • 2/2013
  Vol 98 Nr 0 (2013)
  Herrgårdar och herrgårdsägare
 • 1/2013
  Vol 98 Nr 0 (2013)

  Valio och Enighetens tidiga historia – om smör, språk och kooperativ handel

  Hitlers andra revolution i Tyskland sommaren 1934 i svensk och finländsk press

 • 4/2012
  Vol 97 Nr 0 (2012)

  Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige

  Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget

  "Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra". Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland

 • 3/2012
  Vol 97 Nr 0 (2012)
  Förtroendets betydelse på 1700- och 1800-talet
 • 2/2012
  Vol 97 Nr 0 (2012)

  Klassificering av publikationer

  Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750)

  Frögerståget

  När kom franciskanbröderna till Kökar?

  Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet

   

 • 1/2012
  Vol 97 Nr 0 (2012)
  Mannen i samhället
 • 4/2011
  Vol 96 Nr 0 (2011)

  Läsande adelsdamer

  Namn på fästningsverk

  Författarhemmet i Travemünde

  Skogsarbetarbyar i Sverige

 • 3/2011
  Vol 96 Nr 0 (2011)

  Polen, Finland och Estland 1918–1939

  Syskonrelationer

 • 2/2011
  Vol 96 Nr 0 (2011)

  Medeltida handskriftsproduktion

  En kätteriprocess i Norden

  Överhet och undersåtar på 1600-talet

1 - 25 av 110 komponeneter 1 2 3 4 5 > >>